Brazilië: 4e blog de Kaaiman

In dit 4e blog heb ik wat foto’s geplaatst van de Kaaiman en wat andere diersoorten. Kaaimannen zijn  krokodilachtigen die alleen voorkomen in Midden- en Zuid-Amerika, vrijwel uitsluitend in het noorden en noordoosten. De alligators en kaaimannen hebben net als echte krokodillen (Crocodylidae) en gavialen (Gavialidae) hun eigen unieke kopvorm. …